کیف پول چرم پرسیس

کیف پول وب سایت چرم پرسیس فقط جهت خرید قابل شارژ میباشد و هیچ گونه برداشت یا استرداد وجه به واریز کننده و یا انتقال به کیف پول شخص یا اشخاص دیگری امکان پذیر نمیباشد.

جهت شارژ کیف پول خود ابتدا در سایت ثبت نام نموده و ار قسمت حساب کاربری اقدام به شارژ کیف پول خود نمایید.